DITS-LVB*

Bij mensen met een verstandelijke beperking worden PTSS en andere trauma- en stressgerelateerde klachtenpatronen vaak niet gezien en daardoor niet behandeld. Emotionele -en gedragsproblemen worden dan ten onrechte beschouwd als kenmerkend voor de verstandelijke beperking zelf (zog. diagnostic overshadowing) of de klachten worden ten onrechte toegeschreven aan een andere psychiatrische stoornis zoals een psychotische stoornis, angst-of stemmingsstoornis, autisme persoonlijkheidsstoornis, gedragsstoornis, of een slaapstoornis. Voor mensen met autisme geldt hetzelfde en bij hen betekent diagnostic overshadowing dat de klachten ten onrechte aan het autisme worden toegeschreven.

Als posttraumatische stressklachten niet tijdig worden behandeld kan dat in de loop van de tijd tot ernstige bijkomende problemen leiden zoals verslaving, suicidaliteit en delinquent gedrag.

Met de DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-Licht Verstandelijke Beperking; Mevissen, Didden en De Jongh, 2018) kunnen trauma’s en stressoren evenals de daaraan gerelateerde klachten worden opgespoord. Met dit instrument kan op een betrouwbare en valide manier PTSS worden vastgesteld bij kinderen en volwassenen met een IQ tussen 50 en 85. Het interview kan worden afgenomen door een gedragswetenschapper die getraind is in de afname. Training is van belang om het interview zo efficiënt mogelijk te kunnen afnemen zonder dat de cliënt emotioneel ontregelt. Ben je gedragswetenschapper en wil je bij mij een DITS-LVB training volgen klik dan hier voor de mogelijkheden en meld je aan. Wil je een incompany training op maat dan kun je die aanvragen via het contactformulier.

Er is een kinderversie, een ouderversie en een versie voor volwassenen. Voor mensen met een verstandelijke beperking bij wie het interview niet kan worden afgenomen kan worden volstaan met afname van de ouderversie. Ook bij mensen  zonder een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid kan het instrument gebruikt worden. Zeker als er sprake is van autisme of taalproblemen. Het taalgebruik is eenvoudig maar niet kinderachtig en de visuele ondersteuning door middel van een tijdlijn geeft een handig overzicht van de gebeurtenissen die de persoon heeft meegemaakt. Voor  deze doelgroep is een versie beschikbaar waarbij “LVB” in de lay-out is weggelaten. 

Voor EMDR therapeuten kan de DITS(-LVB) behulpzaam zijn bij het maken van een goede EMDR conceptualisatie.

De DITS-LVB is uitgegeven door Accare en is vrij beschikbaar via onderstaande downloadpagina

https://www.accare.nl/child-study-center/kennisdomein/dits-lvb

*de verouderde versie van de DITS-LVB is de “ADIS-C-LVB-sectie PTSS”

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Ik sta u graag te woord.