Trauma behandeling autisme

Een eerste gecontroleerde studie naar de toepasbaarheid en effectiviteit van EMDR bij volwassenen met autisme die ingrijpende negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt laat positieve resultaten zien.
We vonden een significante afname van posttraumatische stress klachten, ervaren last in het dagelijks leven en algemene symptomen van psychopathologie. Opvallend was een significante (maar minder sterke) afname van autisme kenmerken.

Er zijn nog geen gecontroleerde studies gedaan naar de effectiviteit van EMDR bij mensen met autisme in combinatie met een verstandelijke beperking. Casusbeschrijvingen zijn hoopgevend (zie ook traumabehandeling verstandelijke beperking)

Aanmelden voor traumabehandeling?