Publicaties

 • L. Mevissen. “KGVT: een perspectief voor kind en gezin. Feiten en beschouwingen ten behoeve van zorgontwikkeling in Kinder Gezinsvervangende Tehuizen” Heel. Stichting St. Anna (Anna-cahiers; 45) ISBN 90-75394-02-0
 • T. Verhoef en L. Mevissen. (1997) “Ouders willen veranderen”. Een handleiding voor agogisch-pedagogische thuisbegeleiding.  Baarn, HBuitgevers. ISBN 90 5574 329 1
 • L. Mevissen en W. Buntinx. (1997) “Evaluatierapport gezinshuis Stichting St. Anna”. Heel.. (Annacahiers; 56)
 • L. Mevissen. “Kwetsbaar en afhankelijk”. (2005)  Gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Van beeldvorming naar behandeling. Amsterdam, SWP ISBN 90 6665670 0 . 
 • L. Mevissen. (2006) Dubbele diagnose en ernstige gedragsstoornissen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme/theorie en praktijk, 3, 88-101.
 • L. Mevissen. (2008) Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) behandeling bij mensen met een autismespectrumstoornis en stressklachten gerelateerd aan ingrijpende gebeurtenissen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme/theorie en praktijk, 3, 123-135.
 • L. Mevissen,. (2009). Groetjes van de tandarts. EMDR bij een 10-jarig meisje met een ernstige verstandelijke beperking en een traumatiserende medische voorgeschiedenis. Blz. 229-241. In: Hornsveld, H. en Berendsen, J. (red.), Casusboek EMDR, 25 voorbeelden uit de praktijk. Houten: Bohn Stafleu.
 • Mevissen, L. &  De Jongh, A. (2010). PTSD and its treatment in people with intellectual disabilities. Clinical Psychology Review, 30, 308-16.
 • Mevissen, L.; Lievegoed, R.& De Jongh, A. (2011). EMDR treatment in people with mild ID and PTSD: 4 cases . Psychiatric Quarterly , 82, 43-57;  DOI 10.1007/s11126-010-9147-x
 • Mevissen, L.; Lievegoed, R., Seubert, A. & De Jongh, A. (2011). Do persons with intellectual disability and limited verbal capacities respond to trauma treatment? Journal of Intellectual and Developmental Disability, 36; 278-283.
 • Mevissen, L.; Lievegoed, R., Seubert, A. & De Jongh, A. (2012). PTSD treatment in people with severe intellectual disabilities: a case series. Developmental Neurorehabilitation, 15; 223-232.
 • Mevissen, L. Barnhoorn, E., Didden, R., Korzilius, H., & De Jongh, A. (2014). Clinical assessment of PTSD in children with mild to borderline intellectual disabilities: A pilot study. Developmental Neurorehabilitation, 17; 16-23.
 • Mevissen, L. & Ross, A. (2014). Samen beter worden. EMDR na trauma helpt kind – maar vergeet de ouder niet. Kind en Adolescent Praktijk (DOI) 10.1007/s12454-014-0004-1
 • Mevissen, L. (2014) Meisje met een ernstige verstandelijke beperking, dat is verkracht. EMDR Magazine 2 (5), 60-62.
 • Mevissen, L. (2015). EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking. In: Oppenheim H-J., Hornsveld, H., ten Broeke, E., & de Jongh, A. (red.) Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson, 251-283
 • Mevissen, L., Didden, R., Korzilius, H., & De Jongh, A. (2016). Assessment of PTSD in children with mild to borderline intellectual disabilities. European Journal of Psychotraumatology, 7, 29786: http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v7.29786
 • Mevissen, L., Didden, R., and de Jongh, A. (2016). Assessment and Treatment of PTSD in People with Intellectual Disabilities. In: Martin, C., Preedy, V., and Patel, V. (Eds.), Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorder. Switzerland: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-08613-2_95-2
 • Mevissen, L., Didden, R., & de Jongh, A. (2016) EMDR voor trauma- en stressorgerelateerde klachten bij patiënten met een verstandelijke beperking. Overzicht en casusbespreking. Directieve Therapie, 36, 1, 5-26
 • Mevissen, L., Didden, R., & de Jongh, A. (2016) EMDR-therapie voor posttraumatische stressstoornis bij kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking. Een multiple baseline studie. Directieve Therapie, 36, 3, 169-183
 • Mevissen, L., Didden, R., & De Jongh, A. (2016). Posttraumatische-stressstoornis (PTSS). In: R. Didden, W. Groen, X. Moonen & P. Troost, P. (red.), Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 169-181). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Mevissen, L., Didden, R., & De Jongh, A. (2016). Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR). In: R. Didden, R., Groen, W., Moonen, X., & Troost, P. (red.), Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 411-426). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Mevissen, L. (2016). Tijd rijp voor gecontroleerde effectstudies naar EMDR bij volwassenen met een verstandelijke beperking en PTSS. EMDR Magazine, 4 (3), 56.
 • Mevissen, L. (2016). EMDR bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. EMDR Magazine, 4 (3), 57.
 • Mevissen-Renckens, E.H.M. (2017). Assessment and treatment of posttraumatic stress disorder in individuals with intellectual disabilities. Academisch proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
 • Mevissen, L. (2017). EMDR bij kinderen met een verstandelijke beperking. In: Beer, R. & Roos, C. de (red.) Handboek EMDR bij kinderen en jongeren, p.p. 272-288. Houten: LannooCampus
 • Mevissen, L. & Didden, R. (2017). Systeemgerichte diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Onderzoek & Praktijk, 1, 6-14.
 • Mevissen, L., Didden, R., & De Jongh, A. (2017). Diagnostiek en behandeling van posttraumatische-stressstoornis (PTSS) bij mensen met een verstandelijke beperking. Validering van een klinisch interview en onderzoek naar de toepasbaarheid en effectiviteit van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-therapie. NTZ, 2, 90-107.
 • Mevissen, L., Didden, R., Korzilius, H., & De Jongh, A. (2017). EMDR therapy for PTSD in children and adolescents with mild to borderline intellectual disability: A multiple baseline across subjects study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 30 (Suppl. 1):34–41. DOI: 10.1111/jar.12335
 • Shapiro, F., Wesselmann, D. & Mevissen, L. (2017). Eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR). In M.A. Landolt, M. Cloitre & U. Schnyder (Eds.) Evidence Based Treatments for Trauma-Related Disorders in Children and Adolescents. NY: Springer. pp.273-298.
 • Mevissen, L., Didden, R., & De Jongh, A. (2018). Handleiding Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren – Licht Verstandelijke Beperking. Assen: Accare.
 • Mevissen, L., Evers, M., Wanders, F. & Didden, R. (2018). Het KINGS-model bij licht verstandelijke beperking. Behandeling van complexe gezinstrauma’s in klinische setting. Kind en Adolescent Praktijk, 17, 34-42.
 • Lobregt-van Buuren, E., Sizoo, B., Mevissen, L, & de Jongh, A. (2019). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy as a feasible and potential effective treatment for adults with Autism Spectrum Disorder (ASD) and a history of adverse events. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1, 152-164.
 • Lobregt-van Buuren, E., Mevissen, L., & De Jongh, A. (2020). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in children and adults with autism. In: F. R. Volkmar (ed.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders, https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6435-8_102388-1
 • Mevissen, L., Didden, R., de Jongh, A., & Korzilius, H. (in press). Assessing Posttraumatic Stress Disorder in Adults with Mild Intellectual Disabilities or Borderline Intellectual Functioning. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities.
 • Mevissen, L., Evers, M., Serra, M., De Jongh, A., & Didden, R. (voor publicatie ingediend). Feasibility and potential effectiveness of an intensive trauma-focused treatment programme for families with PTSD and mild intellectual disability.

Bijgewerkt t/m 5-4-2020