Met het ‘Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren – LVB’ (Mevissen, Didden & De Jongh, 2018) kunnen trauma’s en stressoren en de daaraan gerelateerde klachten worden geïnventariseerd en kan een PTSS op een valide en betrouwbare manier worden vastgesteld aan de hand van de DSM-5 criteria. De psychometrische kenmerken van het interview, dat bestaat uit een kindversie, ouderversie en versie voor volwassenen, zijn onderzocht bij kinderen en jeugdigen vanaf 6 jaar en bij volwassenen. De resultaten van het valideringsonderzoek van de DITS-LVB-volwassenen zijn onlangs gepubliceerd (Mevissen, Didden, De Jongh & Korzilius, 2020). Hier de link naar het artikel: https://doi.org/10.1080/19315864.2020.1753267

Het interview kan worden afgenomen door gedragswetenschappers die in de afname ervan zijn getraind. Internationaal is dit voor zover bekend tot nu toe het enige gevalideerde diagnostische instrument voor PTSS bij mensen met een LVB dat aansluit bij de DSM-5.

Wil je een training volgen in de DITS-afname, kijk dan onder scholingen of informeer via het contactformulier naar een scholing op maat .