We onderzochten de haalbaarheid en potentiële effectiviteit van KINGS-LVB. In een trauma-sensitieve klinische setting werd intensieve EMDR therapie gevolgd door opvoedondersteuning bij zes getraumatiseerde multiprobleemgezinnen met een LVB. Ondanks jarenlange professionele ondersteuning van de gezinnen was er sprake van (dreigende) uithuisplaatsing van kinderen. In elk gezin kregen vanaf dag 1 van de opname eerst de ouders (N=10) en daarna de kinderen (N=9) EMDR therapie. We vonden (1) een significante afname van PTSS symptomen bij ouders en kinderen, (2) een significante afname van algemene psychopathologie bij ouders en (3) een significante afname van ervaren opvoedstress bij ouders. Bij follow-up na 6 maanden bleken de resultaten behouden.

Het artikel (Mevissen, Evers, Serra, De Jongh, & Didden, 2020) is gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology.

Hier de link voor het artikel:  https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1777809

In december 2020 is een licht bewerkte versie van het artikel verschenen in het tijdschrift Gedragstherapie:

Mevissen, L., Ooms-Evers, L., Serra, M., De Jongh, A. & Didden, R. (2020). Intensieve traumagerichte behandeling voor gezinnen met LVB. Toepasbaarheid en potentiële effectiviteit. Gedragstherapie, 53, 237-256.

Hier de link voor het artikel: https://www.mevissenpsychotrauma.nl/wp-content/uploads/2021/05/TG-2020-Mevissen.pdf

Kernboodschappen voor de praktijk:

-Als er sprake is van ernstige en langdurige traumatisering van een kind met een LVB is er een grote kans dat er ook sprake is van traumatisering bij de ouder.

-Traumabehandeling van de ouders is dan nodig om zowel de traumabehandeling als de verdere ontwikkeling van het kind te faciliteren.

-Voor multiprobleemgezinnen met LVB en traumatisering van zowel ouders als kinderen blijkt ambulante behandeling vaak niet haalbaar en lijkt een intensieve, klinische gezins-traumabehandeling een veelbelovend alternatief.