We onderzochten de haalbaarheid en potentiële effectiviteit van KINGS-LVB. In een trauma-sensitieve klinische setting werd intensieve EMDR therapie gevolgd door opvoedondersteuning bij zes getraumatiseerde multiprobleemgezinnen met een LVB. Ondanks jarenlange professionele ondersteuning van de gezinnen was er sprake van (dreigende) uithuisplaatsing van kinderen. In elk gezin kregen vanaf dag 1 van de opname eerst de ouders (N=10) en daarna de kinderen (N=9) EMDR therapie. We vonden (1) een significante afname van PTSS symptomen bij ouders en kinderen, (2) een significante afname van algemene psychopathologie bij ouders en (3) een significante afname van ervaren opvoedstress bij ouders. Bij follow-up na 6 maanden bleken de resultaten behouden.

Het artikel (Mevissen, Evers, Serra, De Jongh, & Didden, 2020) is onlangs gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. Hier de link voor het artikel:  https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1777809